#ξανασκεφτόμαστε τα απόβλητα

WasteCloud

Με το Wastecloud #ξανασκεφτόμαστε τα απόβλητα σε συνεργασία με επιχειρήσεις και πόλεις που αλλάζουν τον κόσμο.
Αναπτύσσουμε ένα νέο, ψηφιακό και δυναμικό παράδειγμα διαχείρισης αποβλήτων.